Svensklag.se

Hitta sponsorer till din sport

Många svenskar ägnar sig åt en sport på fritiden, och de allra flesta av dessa utövar sporten i en idrottsförening av något slag. Svenska idrottsföreningar är nästan uteslutande ideella föreningar, som grundar sig på att medlemmarna själva engagerar sig för att driva föreningens verksamhet. Det räcker dock inte med engagemang för att driva en sportförening – det behövs pengar också. Föreningens medlemsavgifter är självklart ett sätt att få in pengar, men i de allra flesta fallen är det inte tillräckligt för att täcka alla aspekter av en förenings verksamhet, särskilt inte om man har lag eller idrottare som tävlar på elitnivå. Därför är sponsorer en viktig del av en förenings ekonomi. Sponsorerna kan antingen bidra med pengar till föreningen, eller sponsra med material som föreningen behöver. Det kan handla om allt från matchtröjor och träningsväskor till laget, till byggmaterial för en renovering av föreningens träningslokaler.

Hur gör man då som förening för att hitta sponsorer? Det är alltid en bra idé att börja lokalt, eftersom lokala företag inte bara får marknadsföring utan också bygger goodwill genom att sponsra den lokala idrottsföreningen. Man har med andra ord sannolikt lättare att få sina första sponsorer på det sättet. Nästa steg kan vara svårare, nämligen att hitta sponsorer i form av större företag. Det bästa sättet att göra det är dock inte att jaga dessa företag och hålla presentationer, utan att ta hand om de sponsorer man redan har. Att ta hand om sin sponsor innebär mer än att bara låta deras namn synas på idrottarnas tröjor eller på en banderoll i träningslokalen – det innebär att ta hand om dem som människor. Om man har sponsrat en idrottsförening har man ju investerat i dess verksamhet, och då vill man säkerligen veta vad som försiggår i verksamheten. Se därför till att hålla kontakten med sponsorerna, och till exempel mejla dem ett nyhetsbrev då och då. Genom att ha nöjda sponsorer kommer ryktet om föreningen snart att sprida sig bland företagarna i trakten, vilket till slut kommer att leda till att även de stora företagen blir intresserade av att sponsra.

Ett annat sätt att sponsra en förening, som kan vara mer lockande för vissa företag, är att sponsra ett visst evenemang, till exempel en tävling som föreningen arrangerar. Företaget kan då synas på exempelvis tävlingens programblad och hemsida. Tävlingen eller evenemanget kan också vara ett tillfälle för företaget att dela ut profilprodukter till publiken. En mycket uppskattad och användbar profilprodukt är till exempel en powerbank. Man kan enkelt beställa en powerbank med tryck på Medtryck.com, om man skulle vilja prova ut produkter inför ett evenemang man valt att sponsra. Alternativet att sponsra ett specifikt evenemang kan vara bra att presentera för potentiella sponsorer som tvekar, eftersom det inte innebär ett lika stort åtagande som att bli konstant sponsor till föreningen. Om man har tur får företaget mersmak för den exponering det innebär att vara sponsor, och återkommer till föreningen för att även sponsra på andra sätt.

Självklart är dock även idrottslig prestation viktig för att få och behålla sponsorer – ju bättre idrottarna i föreningen presterar, desto mer syns de i tv och andra sammanhang, och därmed syns även sponsorernas namn mer.

Posted juni 27, 2017 in: Sport by admin