Svenska idrottsföreningar

Sverige har under lång tid haft en mycket utvecklat och bra föreningsliv med inriktning mot idrott och rörelse. Samma sak gäller i övriga norden, och på ingen annan plats i världen finns så många föreningar per invånare. Att bilda en förening kring ett intresse är djupt rotad i den svenska själen.

Från längst upp i norr till den sydligaste punkten finner man aktiva idrottsföreningar som samlar barn, unga och gamla, att aktivt utöva olika sporter och samlas kring gemenskap. Många gånger när allting annat har lagts ned på en mindre ort, lever ändå idrottsföreningarna kvar, och det sker tack vare det starka stöd som finns i Sverige för idrottsföreningar.

Ideella ledare

De två stora organisationerna inom svensk idrott är Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Men det som ändå får allting att hålla ihop på lokal nivå är alla ideella ledare som agerar tränare och servicepersonal, främst för barn och ungdomar, där det inte är tal om några egentliga intäkter från idrottsutövandet. Det är ofta frågan om nyckelpersoner som är själva maskineriet och inte sällan lägger ner stor tid av sin fritid, för att sköta alltifrån ekonomi till tränaruppdrag, riktiga eldsjälar! Det finns också i Sverige ett bra kostnadsfritt skyddsnät för eventuella skador som uppstår inom idrotten med allt ifrån Distriktstandvården till en bra skolsjukvård. Att samhället i övrigt är väl fungerande är ofta en bidragande orsak till att föreningar mår bra och är väl fungerande.

Sponsring

Sedan 1934 har en av de absolut största stöden till svensk idrott varit Svenska Spel, som är ett statligt spelbolag. Överskott har gått till att driva och stödja de flesta av Sveriges alla idrottsföreningar. Sponsring från privata aktörer är även en viktig del av föreningsverksamheternas ekonomi. Enligt en rapport utförd av Upplevelseinstitutet påvisades att svensk idrott är extremt beroende av sponsring. Sponsorintäkterna kan utgöra en så stor del som över 40% av en idrottsförenings ekonomi. Enligt en artikel i Expressen ger många miljardärer i Sverige en hel del bidrag till idrotten. Ofta görs det i hemlighet och förmodligen med anledningen att de helhjärtat vill stödja svensk idrott för barn och ungdomar. Det gäller dock för idrottsrörelsen att inte sälja ut sig, och utlova för mycket motprestation, för pengarna man får in. Det mest sunda förhållandet är om föreningarna själva får styra sin verksamhet menar Riksidrottsförbundet.

Idrotten i siffror

Enligt färsk statistik från Riksidrottsförbundet utövar över 25% av alla 6-80 åringar i Sverige, en fysiskt krävande idrott, 3-4 gånger i veckan, vilket är lovande siffror. De populäraste motionsformerna i Sverige är i tur och ordning promenader, löpning och styrketräning. Fotboll, friidrott och golf har de idrottsföreningar som har flest antal medlemmar i Sverige. Via hemsidan hos Svenska riksidrottsförbundet finner man en bra PDF om det svenska föreningslivet.

Posted april 22, 2019 in: Sport by carl

fudge-lite